நாங்கள் உங்களுக்கு எப்படி உதவ முடியும்?

மேலும் உதவி வேண்டுமா?

ஆதரவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

smartmandi.com க்கு வரவேற்கிறோம்..! உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான அனுபவத்தை வழங்குவதற்காக, சில இணையதள செயல்பாடுகளை செயல்படுத்த குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உங்களுக்கு எந்தக் கட்டுரைகள் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளன என்பதைக் காண குக்கீகள் எங்களுக்கு உதவுகின்றன. இந்த இணையதளம் அல்லது அதன் மூன்றாம் தரப்பு கருவிகள் தனிப்பட்ட தரவை (எ.கா. உலாவல் தரவு அல்லது IP முகவரிகள்) செயலாக்குகிறது மற்றும் குக்கீகள் அல்லது பிற அடையாளங்காட்டிகளைப் பயன்படுத்துகிறது, அவை அதன் செயல்பாட்டிற்கு அவசியமானவை மற்றும் குக்கீ கொள்கையில் விளக்கப்பட்டுள்ள நோக்கங்களை அடையத் தேவைப்படுகின்றன.

இந்த அறிவிப்பை மூடுவதன் மூலம் அல்லது நிராகரிப்பதன் மூலம் குக்கீகளின் பயன்பாட்டை ஏற்கிறீர்கள், மேலும் அறிய, குக்கீ கொள்கையைப் பார்க்கவும்.